Afgestemd opvoeden

Opvoeden is een grote uitdaging. Elke situatie, omgeving, kind of ouder heeft andere behoeften en manieren en vraagt voor andere antwoorden. Er zijn heel wat elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden. In onze visie rond “opvoeden” gaan we samen met jullie op zoek naar die antwoorden op de dingen waar jullie tegen aanlopen. We hanteren hierbij een sensitieve, natuurlijke; afgestemde opvoedingsstijl waarin afgestemde opvoedingsvaardigheden aan bod kunnen komen: je lichaam als kompas en sensaties, grondhouding, focus, hechting, soort leiderschap.

Afgestemd opvoeden vraagt als ouder ook contact te hebben of krijgen met wat er bij jezelf speelt. Je kan pas afstemmen op wat je kind op dat moment nodig heeft als je bij zelf voelt hoe je op dat moment bent. Reflectief luisteren naar zowel jezelf als je kind is een vaardigheid die je kan leren. Hoe adequaat grenzen stellen is een andere competentie waarmee we aan de slag kunnen gaan. Echte betrokkenheid, aanmoedigingen zonder connotatie en speelsheid hebben hier betrekking op.

Een mogelijk traject start met een kennismakingsproces waarin we elkaar leren kennen en samen verder afspreken hoe we te werk zullen gaan. Dit kan zowel bij ons in de praktijk als bij jullie aan huis. We werken hierbij zoveel mogelijk op maat van elk gezinslid. Aanmelden kan via een mailtje of telefonisch bij één van onze teamleden.

Prijzen Afgestemd Opvoeden

  • Kennismakingsgesprek (60min): € 50
  • Vervolggesprekken (60min): € 50

Niels Roelant is o.a. lid van het Netwerk Afgestemd Opvoeden:
 afgestemdopvoeden.be