Wat is spelcounseling of speltherapie?

Spelcounseling is een lichte vorm van therapie waarin het kind centraal staat. We gebruiken spel als taal om kinderen zichzelf te laten zijn op een veilige plek, de spelkamer.

Kinderen kunnen nog niet de woorden gebruiken die wij als volwassenen nodig hebben om over onze innerlijke gevoelens te communiceren. Via spelcounseling voorzien we in de spelkamer voldoende speelgoed om kinderen te begeleiden in het zeggen van deze moeilijke woorden. Wanneer kinderen via spel communiceren voelen ze zich veiliger en uiteindelijk beter. Hun emoties zijn vrijgelaten.

In spelcounseling of speltherapie leren ze hun gedachten en gevoelens op een opbouwende, positieve manier uit te drukken, hun gedrag controleren, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid accepteren. Wat kinderen in de spelkamer doen is belangrijk voor hen. Ze zullen waarschijnlijk zeggen dat ze “gewoon” gespeeld hebben, net zoals volwassenen “gewoon” gepraat hebben bij hun psycholoog. Met de hulp van de spelcounselor doorwerken ze echter hun problemen en moeilijkheden. Ze hebben vaak niet door wat er werkt in de spelkamer.

Spelcounseling of speltherapie is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Mogelijke thema’s waarvoor deze vorm van therapie geschikt is, zijn:

  • moeilijkheden met het uiten van en/of omgaan met emoties
  • weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld
  • nachtmerries, angsten
  • verlieservaringen
  • gedragsmoeilijkheden
  • psychosomatische klachten

Een spelcounselingsproces start steeds met een intakegesprek waarna we samen beslissen om de kennismakingsfase te starten. Hierin spelen we individueel met het kind. Na deze fase houden we een terugkoppelingsgesprek met de ouders en spreken we het verdere verloop van de spelcounseling af. Aanmelden kan via een mailtje of telefonisch bij één van onze teamleden.

Prijzen spelcounseling:

  • Intake (+/- 60min): € 50
  • Spelsessies (50min): € 50
  • Terugkoppelingsgesprek: € 50